نمایه نویسندگان

ج

خ

ذ

  • ذاکر، منوچهر مختصری از تحولات محتوایی و اجتماعی رشتۀ ریاضی در ایران؛در حال حاضر، ریاضیات چه باید بکند؟ [دوره 43، شماره 1، 1401]

ر

ز

ص

ع

  • عبدالهی، سیده مرضیه او درس را رها کرد که شاعر شود، اکنون دارندۀ مدال فیلدز است [دوره 43، شماره 2، 1401]
  • علیخانی، سعید او درس را رها کرد که شاعر شود، اکنون دارندۀ مدال فیلدز است [دوره 43، شماره 2، 1401]

ک

ل

  • لامعی، ساناز یازده ریاضی‌دان زن نامی و مشارکت باورنکردنی آن‌ها! [دوره 43، شماره 1، 1401]

م

  • معینی، مینا در کشاکش جنگ، قحطی و صلح، یک اوکراینی، جادو را در ریاضیات می‌جوید [دوره 43، شماره 2، 1401]
  • مقصودی، سعید یک عمر ترجمه و ویراستاری ریاضیات: گفتگویی با استاد سیامک کاظمی [دوره 43، شماره 2، 1401]
  • ملکی، حسن صداها و دیدگاه‌ها: همبندی جامعۀ ریاضی [دوره 43، شماره 2، 1401]
  • ملکی، حسن در کشاکش جنگ، قحطی و صلح، یک اوکراینی، جادو را در ریاضیات می‌جوید [دوره 43، شماره 2، 1401]

ن