نویسنده = حمیدرضا گل‌محمدی
ریاضی‌دانان حدس اردوش را حل می‌کنند

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 10-13

حمیدرضا گل‌محمدی؛ سعید علیخانی