نویسنده = داود خجسته سالکویه
سرمقاله

دوره 44، شماره 1، تیر 1402

داود خجسته سالکویه


سخنرانی بسیار بد ارائه نکنید

دوره 44، شماره 1، تیر 1402

داود خجسته سالکویه


فرمول‌های عجیب رامانوجان برای عدد پی

دوره 43، شماره 3, و 4، اسفند 1401

حسن حقیقی؛ داود خجسته سالکویه


برندگان مدال فیلدز 2022

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

داود خجسته سالکویه


نامه سردبیر

دوره 42، 169-170، فروردین 1401

داود خجسته سالکویه


سال بین المللی علوم پایه، 2022

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 2-2

داود خجسته سالکویه