نویسنده = خدیجه ندایی اصل
ریاضیات در صنعت چیستی: چه زمانی و چگونه؟

دوره 43، شماره 1، تیر 1401

سعید کرمی زرندی؛ خدیجه ندایی اصل


به مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه

دوره 42، 169-170، فروردین 1401

خدیجه ندایی اصل