دو دوست مکمل: ریاضی محض و ریاضی کاربردی

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 3-5

محمد صال‌مصلحیان


روش‌های اثبات در هزارۀ جدید!

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 7-7

محمد صال‌مصلحیان


ریاضی‌دانان حدس اردوش را حل می‌کنند

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 10-13

حمیدرضا گل‌محمدی؛ سعید علیخانی


گزارش «پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 23-25

محمدعلی یعقوبی


فراخوان دومین جایزۀ مریم میرزاخانی

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 33-34

حکیمه ماهیار


گزارش «یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 47-47

مهدی شریف‌زاده


اخبار دانشگاه‌ها

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 50-51


کتاب «جبرخطی عددی و کاربردها»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 52-52

مریم شمس‌سولاری