راهنمای نویسندگان

مطالب ارسالی با هردو قالب  زی‌پرشین (XePersian ) و نرم افزار ورد (Word)  قابل پذیرش است، اما قالب زی‌پرشین ترجیح داده می‌شود.

برای ارسال مطالب می توانید از قالب های زیر استفاده نمایید

قالب گزارش (سمینار، کنفرانس، میزگرد و ...) ،   نمونه فایل

قالب مقاله (تالیف و ترجمه)،  نمونه فایل                         

قالب اخبار،  نمونه فایل                

در خصوص ارسال مقالات (ترجمه یا تالیف) به نکات زیر توجه نمایید:

  • نام و نام خانوادگی نویسندگان، آدرس پستی و  آدرس‌های ایمیل نویسندگان باید نوشته شوند.
  • در زمان ارسال ترجمۀ یک مقاله،  مقاله‌ اصلی نیز باید ارسال گردد.
  • در ترجمۀ متون انگلیسی (مقاله و اخبار)، واژه‌ها بایستی بر مبنای واژه‌نامه انجمن ریاضی ایران ترجمه شوند. همچنین اسامی لاتین بایستی به صورت پانویس در مقاله درج شوند.
  • شیوۀ نگارش متون فارسی بر مبنای سبک نگارش مرکز نشر دانشگاهی است. 
  • در صورتی که متن ارسالی شامل تصویر می باشد، لازم است تصویر از کیفیت مناسب برخوردار باشد.