علوم ریاضی و رایانه در سال 2020

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اینکه امسال ریاضی‌دانان و دانشمندان علوم رایانه، قضیه های بزرگی  در پیچیدگی محاسباتی، نظریۀ اعداد و هندسه ثابت کردند، مشخص شد که در ریاضیات از رایانه گریزی نیست.