خبرنامه انجمن ریاضی ایران از انتشارات ادواری انجمن ریاضی ایران است که به زبان فارسی و به صورت فصل نامه  منتشر می شود. هدف از انتشار خبرنامه اطلاع‌رسانی و آشنا کردن علاقه‌مندان به  فعالیت‌های انجمن و جامعه ریاضی ایران است. صاحب امتیاز خبرنامه، انجمن ریاضی ایران است.

خبرنامه موضوعات زیر را منتشر می کند:

  • اخبار، به‌ویژه اخبار مربوط به ارتقاء وضع مراکز و اعضاء، فرصت‌های مطالعاتی و کسب افتخارات
  • گزارش گردهمایی‌ها
  • آگهی‌ها و فراخوان‌های مربوط به گردهمایی‌ها
  • اطلاعیه‌ها و مصوبه‌های عمده مربوط به شورای اجرایی، مجمع عمومی و میزگردها
  • معرفی و نقد کتاب‌های عمومی، گزارش کنفرانس‌ها و مجلات و هم‌چنین معرفی شناسنامه‌ای کتاب‌ها و مجلات دریافتی
  • ترجمه گزیده‌هایی از منابع خارجی
  • معرفی ریاضیدانان شاخص عمدتاً از طریق درج مصاحبه
  • معرفی فارغ‌التحصیلان دکتری ریاضی
  • نامه‌ها، پیشنهادها و مقاله‌های عام و جذّاب مربوط به ریاضیات

خبرنامه نشریه‌ای صرفاً علمی - خبری است و به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست.

محتوای مقاله های خبرنامه بازتاب دیدگاه نویسندگان آن است. این مطالب به جز مصوبات شورای اجرایی، لزوما مورد تأیید انجمن ریاضی ایران نیست. 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار ارشد اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی