خبرنامه انجمن ریاضی ایران از انتشارات ادواری انجمن ریاضی ایران است که به زبان فارسی و به صورت فصل نامه  منتشر می شود. هدف از انتشار خبرنامه اطلاع‌رسانی و آشنا کردن علاقه‌مندان به  فعالیت‌های انجمن و جامعه ریاضی ایران است. صاحب امتیاز خبرنامه، انجمن ریاضی ایران است.

خبرنامه موضوعات زیر را منتشر می کند:

  • اخبار، به‌ویژه اخبار مربوط به ارتقاء وضع مراکز و اعضاء، فرصت‌های مطالعاتی و کسب افتخارات
  • گزارش گردهمایی‌ها
  • آگهی‌ها و فراخوان‌های مربوط به گردهمایی‌ها
  • اطلاعیه‌ها و مصوبه‌های عمده مربوط به شورای اجرایی، مجمع عمومی و میزگردها
  • معرفی و نقد کتاب‌های عمومی، گزارش کنفرانس‌ها و مجلات و هم‌چنین معرفی شناسنامه‌ای کتاب‌ها و مجلات دریافتی
  • ترجمه گزیده‌هایی از منابع خارجی
  • معرفی ریاضیدانان شاخص عمدتاً از طریق درج مصاحبه
  • معرفی فارغ‌التحصیلان دکتری ریاضی
  • نامه‌ها، پیشنهادها و مقاله‌های عام و جذّاب مربوط به ریاضیات

خبرنامه نشریه‌ای صرفاً علمی - خبری است و به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست.

محتوای مقاله های خبرنامه بازتاب دیدگاه نویسندگان آن است. این مطالب به جز مصوبات شورای اجرایی، لزوما مورد تأیید انجمن ریاضی ایران نیست. 

شناسنامه نشریه