درباره نشریه

انجمن ریاضی ایران اولین شماره  خبرنامه را به عنوان نشریه  داخلی خود در آبان ماه 1358 تقدیم اعضای خود کرد. 

  • انتشار خبرنامه به صورت فصلنامه است و مخاطب آن، اساتید، دبیران، دانشجویان، محقیقین و علاقه‌مندان به ریاضی است.
  • زبان خبرنامه فارسی است.
  • ارسال مقاله و مطلب برای خبرنامه و انجام فرایند داوری در آن به صورت رایگان می باشد. دسترسی به متن کامل تمام مطالب منتشر شده و بایگانی این نشریه، نیز به طور آزاد امکان‌پذیر است.