حل مسئله قدیمی گرۀ کانوِی به دستِ یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برای لیزا پیتچیریلّو کمتر از یک هفته طول کشید تا بتواند به سؤالی دیرینه، دربار‌ه یک گِر‌ۀ عجیب پاسخ دهد؛
سؤالی که  جان کانوِی، ریاضی‌دان افسانه‌ای،  بیش از نیم‌قرن پیش  آن‌را مطرح کرده بود.