گزارش «بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن»

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)