گزارش «یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی»

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه یاسوج