موجک‌ها چگونه به محققان اجازۀ تبدیل و درک داده‌ها را می‌دهند؟

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد الیگودرز

2 دانشگاه گوثر