میزگرد«هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 در دانشگاه یزد»

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه یزد