یادداشتی بر سخنرانی آقای دکتر سید عباداله محمودیان، در افتتاحیۀ ۵۴امین کنفرانس ریاضی ایران

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان