یادداشتی بر سخنرانی پروفسور امیدعلی شهنی کرم زاده، در شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران (مازندران⁃بابلسر)

نوع مقاله : اخبار انجمن

نویسنده

دبیر ریاضی استان مازندران، آمل