نویسنده = سعید علیخانی
چگونه یک مقاله (ریاضی) را داوری کنیم

دوره 43، شماره 3, و 4، اسفند 1401

سعید علیخانی


او درس را رها کرد که شاعر شود، اکنون دارندۀ مدال فیلدز است

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

سیده مرضیه عبدالهی؛ سعید علیخانی


ریاضی‌دانان حدس اردوش را حل می‌کنند

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 10-13

حمیدرضا گل‌محمدی؛ سعید علیخانی